Verenigingsnieuws.

Oudpapier

Vanaf 1 mei 2017 kunnen wij (en ook anderen !) geen oud papier
meer inleveren bij Dini Niehaus.

Clubcompetitie 2019

Deze is nu bezig uitslag volgt.