De Spelregels

Verkorte Spelregels Petanque

Petanque is de meest verspreide variant van het bekende Franse balspel Jeu de boules. Petanque staat voor een uitdagende wedstrijdsport, waarbij vaardigheid (techniek), tactiek, concentratie en teamgeest centraal staan.
Spelvormen Petanque wordt in diverse teamsamenstellingen beoefend:
Tripletten, 2 teams van elk 3 personen spelen tegen elkaar, met 2 boules per speler   Doubletten, 2 teams van elk 2 personen spelen tegen elkaar, met 3 boules per speler   Tête à tête, 2 spelers spelen tegen elkaar, met 3 boules per speler.

Tripletten is de meest voorkomende vorm.
In deze vorm worden alle officiële wedstrijden zoals competities, interlands en wereldkampioenschappen gespeeld. Voor de andere vormen worden aparte nationale kampioenschappen georganiseerd.

SPELREGELS (spelvorm Tripletten)

1) De Toss bepaalt welk team begint punt
2) Elk Team krijgt 6 boules (2 boules per speler)
3) Het team dat de toss wint, bepaalt de plek van “werpcirkel” en gooit het “but” vanuit de werpcirkel tussen de 6 en de 10 meter op minstens 1 meter van een obstakel
4) Het team (Team A) dat het “but” heeft gegooid, gooit ook de eerste boule.
Het is de bedoeling om de boule zo dicht mogelijk bij “het but” te leggen.
5) De eerst volgende boule wordt gegooid door de tegenpartij (Team B).
Team B  probeert haar eerste boules dichter bij het “but” te plaatsen.
Het is toegestaan de boule van de tegenstander (Team A) of het “but” weg te stoten.
6) Zolang de positie van de boule van Team B ten op zichte van de boule van Team A niet verbetert, blijft Team B aan beurt. Als Team B een betere boule gooit, gaat de beurt over naar de andere partij (Team A).
7) Iedere boule die dichter bij het “but” ligt dan de boule van de tegenstander levert één punt op.
Alleen de winnaar krijgt punten (zie voorbeeld)
8) Als een Team geen boules meer heeft, kan de tegenpartij proberen nog meer boules beter te plaatsen
9) Als alle boules gespeeld zijn, krijgt het winnende team net zoveel punten als het aantal boules dat beter ligt dan de beste boule van de tegenpartij.
10) Het team die de voorgaande werpronde heeft gewonnen, begint de volgende werpronde en gooit het “but”
11) Het team dat als eerste 13 punten heeft gemaakt, is winnaar.